Flipgrid – inspiration

Find Flipgrid her

Diskussion

– af tekst, begreb, emne, film, metode, teori, kunst, etc.

Forudsætninger:

 • De lærende skal have adgang til webcam eller mobilkamera
 • De lærende skal have / kunne opbygge tryghed ved at tale foran et kamera og det sociale miljø i gruppen skal være i stand til at rumme brugen af videoklip, der kan ses gentagende gange

Målsætninger:

Vær opmærksom på, at målsætningerne her er formuleret bredt og dermed ikke med udgangspunkt i bestemte læreplaner. Disse formuleringer indkredser blot det faglige fokusområde og du kan selv formulere målsætningerne, så de passer til dine læreplaner.

 • Den lærende skal kunne argumentere for påstande og holdninger
 • Den lærende skal kunne finde vigtige (syns)punkter at trække frem
 • Den lærende skal kunne formulere sig kort og præcist

Denne opgave handler om at diskutere et emne, et begreb, en film, et kunstværk eller andet, gennem værktøjet Flipgrid. Dette gøres asynkront og giver rigtig god øvelse i at argumentere for sine synspunkter / påstande. Som underviser kan du beslutte, hvor meget du vil stilladsere forløbet.

Rammesætning:

 • Både asynkront og synkront
 • Diskussionen påbegyndes inden undervisningen – og er dermed et eksempel på Flipped Learning
 • Kan organiseres i grupper eller individuelt

Opstart:      

Du opretter Group i Flipgrid.
Dernæst opretter du et nyt Topic, hver gang de lærende skal lave ny Flipgrid.
 
Du kan se hvordan; her

Før undervisningen:

 • Tekst læses / film eller billeder ses
 • Oplæg til diskussion og link til Flipgrid gives til de lærende
 • De lærende optager deres bidrag på Flipgrid inden deadline
 • De lærende ser hinandens bidrag

  I undervisningen:

 • Underviseren faciliterer en diskussion ud fra de lærendes Flipgrid bidrag
 • Vigtige punkter skrives ned (F.eks. i Jamboard eller word, der vises via skærmdeling)
 • Der udvælges i fællesskab tre punkter, der skal arbejdes videre med.

 Forslag til viderearbejde – individuelt:

 • De lærende modtager oplæg til ny omgang Flipgrid ud fra de tre punkter, der er valgt.
 • De lærende optager bidrag på Flipgrid inden deadline
 • De lærende ser hinandens bidrag
 • Processen gentages, indtil området er udtømt – alternativt kan der inddrages nye tekster / film / billeder, der skal anvendes til perspektivering.
 • Diskussionernes hovedpunkter samles i et fælles dokument og kan bruges til et viderearbejde med emnet.

 Forslag til viderearbejde – i grupper:

 • De lærende fordeles ud i grupper (break out rooms), hvor de skal diskutere, hvilket bidrag de vil komme med i en fælles Flipgrid (ud fra de tre valgte punkter)
 • Gruppen skal beslutte, hvem der skal lave Flipgrid og denne skal laves
 • Grupperne ser hinandens Flipgrid 
 • Alle samles og der laves en opsamling ud fra den sidste omgang Flipgrid
 • Diskussionernes hovedpunkter samles i et fælles dokument og kan bruges til et viderearbejde med emnet.

Underviseren kan selv vælge, hvilken e-læringsform der benyttes.

– hvor stramt styret skal oplægene skal være?

– hvor stort er behovet for at opstille parametre for udvælgelse af punkter, der skal arbejdes videre med?

– hvor stort er behovet for at rammesætte de lærendes fokus ved gennemsyn af de andres Flipgrid?

– i hvor høj grad skal gruppearbejdet i forslag to stilladseres?

Læs eventuelt mere om dette her

Inspiration til din online undervisning – til dig, der underviser online.
I denne serie giver vi inspiration til din online undervisning, så du kan træffe didaktiske valg i forbindelse med brug af digitale værktøjer.

Vi håber, at denne inspiration til din online undervisning kan inspirere til endnu flere måder at tænke didaktikken ind i din online undervisning på.