Procesværktøjer

Procesværktøjer har ofte karakter af at være samarbejdsværktøjer og dermed værktøjer til den socialkonstruktivistiske e-læringsform.

Nogle procesværktøjer kan dog sagtens bruges i forbindelse med de andre læringsformer også.
Det handler om hvordan du, som underviser stilladserer din undervisning.