Hvad er Thinglink?

Thinglink er et gratis præsentationsværktøj, der kombinerer tekst, billeder og video. værktøjet giver mulighed for at lave interaktive præsentationer, hvor der kan tilføjes links, billeder og videoer til udvalgte områder på et baggrundsbillede. Det kan beskrives som en interaktiv opslagstavle, hvor du kan klikke på nålene og finde indhold. 

Thinglink er et program, der med fordel kan bruges af både undervisere og lærende. Der kan laves præsentationer, undervisningsmaterialer og noter. Det er en æstetisk og effektiv måde at samle større mængder af indhold på. Du kan dele præsentationen via et link, eller du kan lægge den ind som en del af en hjemmeside / LMS.  

Vi skal gøre opmærksom på, at Thinglink løbende opdaterer og at visse funktioner kan blive gemt bag abonnement.

Thinglink og læringsformer

Thinglink kan understøtte en socialkonstruktivistisk læringsform, hvor fokus er på de lærendes samarbejde. (I Thinglinks gratis version kan der samarbejdes synkront, mens det er muligt at samarbejde asynkront, hvis der opgraderes til betalt udgave.)

Thinglink er et effektivt værktøj til at understøtte den lærendes proces i forhold til indsamling af viden.

Værktøjet tilbyder en konkret, enkel og anskuelig måde at vise og reflektere over faglige problemstillinger på. Thinglink giver den lærende mulighed for at vælge den formidlingsform, som passer bedst til den lærendes kompetencer og egne ønsker om at lære.  

Thinglink i undervisningen

Thinglink kan anvendes som værktøj til at fremstille interaktive undervisningsmaterialer. Som underviser kan du præsentere fagligt indhold på en måde, der kræver interaktion fra elevernes side.

Thinglink kan anvendes til at fremstille digitale, interaktive collager i forbindelse med projektarbejde. Det kun fantasien der sætter grænser for, hvordan den lærende vil vise sammenhænge og videreformidle informationer.

Thinglink kan også anvendes til at indsamle visuelle notater, hvor billeder, taget med mobiltelefonen, bliver oprettet som billede med kommentar. På denne måde kan lærende anvende værktøjet som et redskab til at huske informationer fra virksomhedsbesøg eller andre faglige udflugter.

Eksterne henvisninger

Her finder du video om, hvordan du kommer i gang. Et lille eksempel: